Dijous 27 de Juny

MATI: Sala d’Actes   Vídeo
10:00 – 10:15 Presentació de les Jornades Direcció EPSEVG, ICE
10:15 – 10:45 Competències docents del professorat universitari Imma Torra Powerpoint (800Kbytes)
10:45 – 11:15 La Planificació estratègica a l’EPSEVG 2013-16: Com afrontar nous reptes José Antonio Román Powerpoint (1,8Mbytes)
11:15 – 11:45 Debat
11:45 – 12:00 Pausa-Cafè
MIGDIA: Àula Ferrocarril
12:00-14:00 Taller per a estudiants, PAS i PDI: Desenvolupament de competències de treball en equip

Taller orientat a la creació d’equips multidisciplinars on les tasques es comparteixen atorgant un rol a cada integrant del grup i basant-nos en la teoria dels rols de Belbin

Ricardo de la Vega PDF(3,2Mbytes)
14:00-16:00 Temps lliure
TARDA: Àula del Ferrocarril
16:00-19:00 Taller per a estudiants: Emprendre avui. Taller pràctic i experiències

Taller orientat a estudiants que estan en el darrer any dels estudis i estructurat en forma de tres parts complementàries: primera part revisió del concepte pla d’empresa, segona part, aplicació dels conceptes i aportació d’idees innovadores, i tercera part, exemples de experiències emprenedores

Anna Mir

Axel Montero Moreno
Laura Vilar Pelegrí
Èric Enguita Albet

Powerpoint (6Mbytes)

Prezi

TARDA: Àula Màster
16:00-19:00 Taller per a professorat: Qualitat a l’Àula

Taller orientat a professors que volen impulsar metodologies actives i que mostra tot el procés de millora continua aplicat a l’aula atenent als aspectes de definir els objectius específics d’aprenentatge, les competències genèriques, l’aprenentatge basat en problemes, l’aprenentatge cooperatiu, avaluació mitjançant rúbriques i del e-portfolio

Francesc Josep Robert WEB

Divendres 28 de Juny

MATI: Sala d’Actes   Vídeo
10:00-10:40 Sense4Care: Experiencia en la creació d’Spin off en tecnología asistencial Andreu Català Powerpoint (2,5Mbytes)
10:40-11:20 Emprenedoria i disseny, l’experiència a HP Marina Talavera Powerpoint (3Mbytes)
11:20-11:40 Debat
11:40-12:00 Pausa-Cafè
12:00-12:40 The Trans-Atlantic Project: Innovations in Multilingual/Multicultural/Multidisciplinary Collaborative Learning Bruce Maylath Powerpoint (258Kbytes)
12:40-13:20 Projecte Design Beach T Arellano, R. Salvador Powerpoint (590Mbytes)
13:20-13:40 Debat
13:40-13:50 Acte de cloenda Direcció EPSEVG
immatorra Imma Torra

Directora de l’Institut de Ciències de la Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Coordinadora del Projecte “Identificación, Desarrollo y Evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario” (EA2010-0099) dins la convocatòria de Estudios y Análisis (EA2010-0099) del Ministerio de Educación. Com a ICE forma part del Grup Interuniversitari de Formació Docent, conjuntament amb la resta d’unitats de formació de les universitats catalanes.

direccio.ice@upc.edu, http://www.upc.edu/ice/

Professor Torra has a Phd in Chemical Sciences (University of Barcelona) and she teaches in the Mining Engineering and Natural Resources Department of the Polytechnic University of Catalonia since February 1998. She has been the Director of the Polytechnic University School in Manresa from 1996 to 2002, and from July 2006 Professor Torra is the Director of the Institute of Education Sciences. In this latter Institution, she leads training and teaching innovation projects. Professor Torra is also the author of several publications in the teaching area and, at present, she is in charge of a project called “Studies and Analyses” (EA2010-0099).

direccio.ice@upc.edu, http://www.upc.edu/ice/

josearoman Jose Antonio Román

Professor de l’EPSEVG en el departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Ha estat Sotsdirector Cap d’Estudis de l’EPSEVG (1991-2000), Sotsdirector de Planificació i Qualitat de l’EPSEVG (2000-2006) i actualment és Sotsdirector Cap d’Estudis EPSEVG. Coordinador de “Fòrum de Docència” de l’EPSEVG (2002-2004), coordinador general del “XI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas” (2003), ha coordinat la participació de l’EPSEVG en el Projecte Pilot d’Acreditació 2003-2004 de l’ANECA per una titulació del centre, i ha estat ponent del procés d’Avaluació Institucional de l’AQU (2004) a la mateixa titulació, membre del Consell de Qualitat del Consell Social de la UPC (2004), coordinador de les Jornades de Docència de l’EPSEVG (2006),coordinador del projecte específic 2006 de l’EPSEVG ” Adequació del Centre a les metodologies docents centrades en l’estudiant, en el marc de l’EEES per facilitar la incorporació de metodologies d’aprenentatge actiu” en el marc de la planificació estratègica de la Universitat i coordinador del projecte de millora UPC (2006) “Creació d’un Fòrum de Docència Virtual”.

jose.antonio.roman@upc.edu , http://vgweb.epsevg.upc.es/fdv

ricardodelavega Ricardo de la Vega

Llicenciat en Psicología Industrial per la Universitat de Barcelona. Mestratge en RRHH i consultoria. Professor associat de la UB en la especialitat de recursos humans. Actualment és consultor en qualitat i estratègia a la UPC dins el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat. Expert en planificació estratègica, implantació de sistemes de qualitat, acreditació internacional ABET, anàlisi de processos de gestió, cartes de servei i formador d’equips directius, personal docent i investigador PDFI i personal d’administració i serveis.

ricardo.delavega@upc.edu, http://www.upc.edu/gpaq

annamir Anna Mir

Formada en Ciències Empresarials, està especialitzada en finançament i inversió per la Universitat de Barcelona. Té el post grau en direcció i desenvolupament econòmic local per la Universitat Pompeu Fabra i també s’ha especialitzat per ESADE en la direcció de plans d’empresa. Actualment és la Directora del Servei d’iniciatives de la Mancomunitat Penedès-Garraf on exerceix de responsable d’Emprenedoria i des d’on dirigeix l’observatori del mercat de treball. És la responsable de l’edició de l’Anuari d’Indicadors Socioeconòmics de l’Alt Penedès i Garraf. A més de participar en nombroses ponències i publicacions en el camp de l’emprenedoria, és també professora associada del departament d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.

anna.mir.serra@upc.edu, , http://iniciativeseconomiques.com/

sanchezrobert Francesc Josep Robert i Sanxis

Professor TEU del departament d’Enginyeria Electrònica a l’EETAC, UPC. La seva àrea d’interès se centra en els sistemes digitals, les noves metodologies docents derivades de l’EEES i l’aprenentatge integrat de coneixements específics i competències genèriques. Col·laborador de l’ICE de la UPC i membre del grup d’interès “Qualitat a l’aula”.

francesc.j.robert@upc.edu , http://digsys.upc.es/ed/general/ep/ICE.html

andreucatala Andreu Català

Responsable del grup d’investigació en Enginyeria del Coneixement GREC de la UPC. Director de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (2001-2006). Des de 2006 és director del Centre d’Estudis Tecnològics per a la Dependència i la Vida Autònoma CETpD. És coordinador del Programa de doctorat “Erasmus mundus joint doctorate in interactive and cognitive environments” que es fa conjuntament entre la UPC i les universitats: Universita degli studi di Genova, Technische Universiteit Eindoven, Universität Klagenfurt i la Queen Mary University of London. Al setembre de 2012 es posa en marxa Sense4Care, una ‘spin-off’ per comercialitzar i millorar el desenvolupament d’un detector de caigudes, per a l’explotació dels resultats dels projectes de recerca que es duen a terme conjuntament amb Joan Cabestany dins el CETpD.

Andreu.catala@upc.edu, http://www.epsevg.upc.edu/cetpd/

marinatalavera Marina Talavera

is an Experience Design Strategist at HP Española. Currently, she is in charge of identifying new business opportunities for Large Format Printers based on customer needs. She also leads the Customer Experience Team, who has grown the last 8 years from 2 to more than 30 people. Before coming to Barcelona, she worked in HP Guadalajara, México as Human Factors, and in Whirlpool, Italy as Industrial Designer. Marina holds as well a Master in Business Administration and a Master in Design and Bionics. She has always combined her Design work with teaching at different universities as Universidad Autónoma de Guadalajara, ITESO, Tec de Monterrey and Elisava. Everyday looking for new challenges, is her moto.

talavera@hp.com, http://barcelonaservicejam.org/mentors/saturday/

bruce Bruce Maylath

is a professor and director of graduate studies in English at North Dakota State University, where he teaches courses in linguistics and technical communication. His current research takes up translation issues in technical communication and has appeared in IEEE-Transactions in Professional Communication, Journal of Business and Technical Communication, and Technical Communication Quarterly, among others. Along with Dale Sullivan and Russel Hirst, he is the co-editor most recently of Revisiting the Past through Rhetorics of Memory and Amnesia. Other books that he has co-edited include Approaches to Teaching Non-Native English Speakers across the Curriculum and Language Awareness: A History and Implementations. Currently he is co-editing a book with Kirk St. Amant on translation and localization, as well as a monograph titled What Translators Would Like Technical Communicators to Know.

Bruce.Maylath@ndsu.edu , http://www.ndsu.edu/english/faculty/bruce_maylath/?

tania Tania Arellano Troya

és estudiant d’últim curs d’Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte a la EPSEVG. Actualment està realitzant el Treball Final de Grau, Design Beach, amb en Rubén Salvador, i consisteix en millorar la seva titulació. També fa pràctiques com a projectista a Mahle Componentes de Motor España, SL i estudia anglès i alemany. Ha estat becària de l’Escola i li agradaria seguir-hi involucrada en certa manera en un futur.

troyatania@gmail.com, http://goo.gl/zXd27

ruben Rubén Salvador Clavell:

és projectista a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. Actualment està estudiant el grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte.

La seva especialització dintre de la carrera és el Disseny centrat en l’usuari. L’ergonomia és una disciplina científica que l’apassiona i la considera molt important en l’àmbit del disseny i de l’enginyeria.

Realitza el seu projecte final, que es basa en millorar el Disseny Industrial a l’escola, facilitant el desenvolupament de projectes com també intensificant les relacions entre l’alumnat i les empreses.

Ha estudiat també Fotografia Digital Professional i un curs de Coaching.<br>

rubensalvadorclavell@gmail.com, http://goo.gl/zXd27

Back to Top