Dilluns 15 de Juny

MATI
09:30 – 09:45 Recepció del CAE per part de l’Equip directiu Sala de Reunions S005
09:45 – 10:15 Preparatius de Treball Previ del CAE Aula Ferrocarril
10:15-11:15 Entrevista amb Equip Directiu/CAI
Convidat: ViceRector Estudis i Planificació
Sala de Reunions S005
11:15-11:30 Pausa
11:30-12:15 Entrevista amb estudiants Fase Inicial/Comú dels Graus GEE, GEEIA, GEM Aula Ferrocarril
12:15-13:00 Entrevista amb estudiants dels Graus GEE, GEEIA, GEM Aula Ferrocarril
13:00-13:45 Entrevista estudiants Grau GEI Aula Ferrocarril
13:45-14:30 Entrevista estudiants Grau GEDIDP Aula Ferrocarril
MIGDIA
14:30-15:30 Temps lliure
TARDA
15:30-16:15 Treball del CAE. Revisió d’Evidències Aula Ferrocarril
16:15-17:00 Entrevista estudiants màster MUESAEI Aula Ferrocarril
17:00-17:45 Entrevista amb els graduats Aula Ferrocarril
17:45-18:30 Entrevista amb els ocupadors Aula Ferrocarril

Dimarts 16 de Juny

MATI
09:00-09:50 Visita guiada
Delegació Estudiants, Aules Informàtiques, Laboratoris, SIAE, Think corner, Espai Moto, Biblioteca,
 
09:50-10:35 Entrevista amb professorat fase inicial/comú dels Graus Aula Ferrocarril
10:35-11:20 Entrevista amb professorat dels Graus Aula Ferrocarril
11:20-11:30 Pausa
11:30-12:15 Entrevista amb professorat
Màster MUESAEI
Aula Ferrocarril
12:15-13:00 Audiència Oberta/Treball del CAE Aula Ferrocarril
13:00-13:30 Segona Entrevista amb Equip Directiu Sala de Reunions S005
13:30-14:00 Elaboració Conclusions Aula Ferrocarril
14:00-14:30 Conclusions preliminars i Acomiadament Sala de Reunions S005
MIGDIA
14:30-15:30 Temps lliure
TARDA
15:30-17:30 Treball del CAE Aula Ferrocarril

Xavier Correig. President Comitè d’Avaluació Extern (CAE).

Salvador Ivorra Chorro. Vocal acadèmic, Comitè d’Avaluació Extern (CAE).

José Antonio Macías Iglesias. Vocal acadèmic, Comitè d’Avaluació Extern (CAE).

César Valdés. Vocal professional, Comitè d’Avaluació Extern (CAE).

Aitor Palomares Lozano. Vocal estudiant, Comitè d’Avaluació Extern (CAE).

Back to Top