Què és I’acreditació ?.

Aquest any el motiu principal és el procés d’Acreditació de Titulacions del Centre, dins els mecanismes de seguiment i millora de les titulacions que porta a terme AQU Catalunya. En primer lloc es va generar l’Autoinforme per part del Comitè d’Avaluació Interna CAI, document aprovat en Comissió Permanent Extraordinària del 15 de gener de 2015. Després de la revisió de l’Autoinforme per part del Comitè d’Avaluació Extern CAE, 21 maig de 2015, estem a punt de continuar el procés amb la visita del CAE.

Objectius i Context de les jornades amb el CAE

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha posat en marxa el procés d’acreditació de les titulacions de grau i màster de diversos centres de la UPC, entre ells el nostre centre EPSEVG. Més informació en el vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=yzeOF5IqGuU

El procés consta de diverses fases. En primer lloc es va generar l’Autoinforme, document aprovat en Comissió Permanent Extraordinària del 15 de gener de 2015. Després de la revisió de l’Autoinforme per part del Comitè d’Avaluació Extern CAE, 21 maig de 2015, estem a punt de continuar el procés amb la visita del CAE els propers dies 15 i 16 de juny.

El treball de la visita del CAE es concreta en forma d’entrevistes concertades amb equip directiu, Comitè Avaluació Intern CAI, representants dels col·lectius d’estudiants, PDI, graduats, ocupadors i una audiència oberta. Tot això amb la finalitat de generar un informe del CAE que valori la millora de les titulacions i el rendiment de comptes envers tota la comunitat i que faciliti la finalització del procés d’Acreditació de les Titulacions. Us animem a col·laborar en aquest procés i ens trobem al llarg d’aquestes sessions per debatre aspectes de millora de les nostres titulacions!

Frederic Vilà Martí Director EPSEVG

Frederic Vila

Director Campus UPC Vilanova

CONSULTA EL PROGRAMA

Back to Top